Lastbesiktningar

Lastbesiktning Cargo surveys

 

VTS utför lastbesiktningar i hela Sverige. Vi besiktigar inkommande och utgående last samt även under lastning/lossning.

 

I lastbesiktning ingår även analyser av varor och vi samarbetar med flera analysorganisationer för olika typer av laboratorieprover

 

Genom vår lastbesiktning kan vår uppdragsgivare garanteras varans kvalitet vid mottagande eller då den ska sändas.

 

For English press here

 

VTS AB Member of Highest credability at UC 2017 We assist to deliver since 2005

Södra Hamnvägen 44 SIMSA Högsta kreditbetyg hos UC 2017

115 41 Stockholm IIMS

Sweden

+46 8 14 16 29

info@vedsmand.se

reg 556695-5588