Lastbesiktningar

Lastbesiktning Cargo surveys

 

VTS utför lastbesiktningar i hela Sverige. Vi besiktigar inkommande och utgående last samt även under lastning/lossning.

 

I lastbesiktning ingår även analyser av varor och vi samarbetar med flera analysorganisationer för olika typer av laboratorieprover

 

Genom vår lastbesiktning kan vår uppdragsgivare garanteras varans kvalitet vid mottagande eller då den ska sändas.

 

For English press here

 

VTS AB A member of the VTS group In accordance with

Lövängsvägen 97 VTS IMCA, IMO, MLC, DNV/GL standards

187 30 Täby Vsailing

Sweden Matbåten

+46 730 64 39 39

info@vedsmand.se

reg 556695-5588