Marin drift

Marin drift

 

Fartygshantering

Assisterar i alla förekommande uppdrag gällande fartygs hantering som DP (dynamic positioning), fartygs karakteristika (manöver, data etc). Stabiltets och/eller last operationer inklusive draft surveys, last beräkningar och supercargo. Ger komplexa lösningar för fartygs hantering inom sjöfart och offshore.

 

  • Risk analyser
  • Genomlysningar
  • Planering
  • Drift

 

Simuleringar

Analyserar och genomlyser drift, bemanning och träning inom marina sektorn i "full mission" simulatorer.

 

  • Test av nya eller ombyggnation av farleder
  • Test av nya eller ombyggnation av hamnar
  • Test av nya eller ombyggnation av fartyg
  • Human factor träning (BRM, CRM, MRM)

 

 

 

 

 

VTS AB A member of the VTS group In accordance with

Lövängsvägen 97 VTS IMCA, IMO, MLC, DNV/GL standards

187 30 Täby Vsailing

Sweden Matbåten

+46 730 64 39 39

info@vedsmand.se

reg 556695-5588