Marin drift

Marin drift

 

Fartygshantering

Assisterar i alla förekommande uppdrag gällande fartygs hantering som DP (dynamic positioning), fartygs karakteristika (manöver, data etc). Stabiltets och/eller last operationer inklusive draft surveys, last beräkningar och supercargo. Ger komplexa lösningar för fartygs hantering inom sjöfart och offshore.

 

  • Risk analyser
  • Genomlysningar
  • Planering
  • Drift

 

Simuleringar

Analyserar och genomlyser drift, bemanning och träning inom marina sektorn i "full mission" simulatorer.

 

  • Test av nya eller ombyggnation av farleder
  • Test av nya eller ombyggnation av hamnar
  • Test av nya eller ombyggnation av fartyg
  • Human factor träning (BRM, CRM, MRM)

 

 

 

 

 

VTS AB Member of Highest credability at UC 2017 We assist to deliver since 2005

Södra Hamnvägen 44 SIMSA Högsta kreditbetyg hos UC 2017

115 41 Stockholm IIMS

Sweden

+46 8 14 16 29

info@vedsmand.se

reg 556695-5588