Marin infrastruktur

Infrastruktur

 

VTS leder komplexa infrastrukturprojekt såsom nya hamnar, ombyggnation av hamnar, nya farleder eller ombyggnation av farleder. Vi kan assistera i större infrastrukturprojekt där andra trafikslag är inblandade och där marin infrastruktur samt sjöfart ingår.

 

Med en ökad belastning på landbaserad infrastruktur har ett behov av nya och innovativa metoder och lösningar uppstått. Att använda sjövägen för att transportera gods och passagerare är en lösning. Med det nya EU regelverket för inre vattenvägar på väg att implementeras i Sverige finns nya vägar för transporter till sjöss.

 

VTS kan med sin kunskap utföra analyser inom sjöfartsprojekt såsom ekonomi, rutter, farleds, hamn och fartygs design.

 

VTS utför tester av nya hamnar, farleder och fartyg i s.k. "full mission" simulatorer tlsammans med den högsta tillgängliga kompetensen som infrastruktur ingenjörer, Befälhavare, lotsar och operatörer.

VTS AB Member of Highest credability at UC 2017 We assist to deliver since 2005

Södra Hamnvägen 44 SIMSA Högsta kreditbetyg hos UC 2017

115 41 Stockholm IIMS

Sweden

+46 8 14 16 29

info@vedsmand.se

reg 556695-5588