Risk assesment

Risk analyser

 

VTS har bred erfarenhet rörande risk bedmöningar i offshore och sjöfarts området. Med etablerade metoder i enlighet med IMCA och IMO standard erbjuder VTS ett brett utbud av tjänster inklusive SIL. Alla uppdrag utförs i enlighet med IEC 61508, IEC 61511 and OLF 070 guideline for projects in the Norwegian continental shelf (NCS).

 

  • Risk analyser
  • IMCA/CMID audit
  • DP & FMEA audit
  • FMECA audit
  • DPFMEA Dynamic Positioning Failure Mode Effect Analysis
  • OCIMF/OVID audit
  • FMEA Failure mode effect analyser
  • Underhåll och system genomgång
  • Dynamic Positioning Operational Management Audit, DPOMA

 

Tillsammans med sina partner erbjuder VTS vidare risk analyser som PHA workshop, Layers of Protection Analysis, FMECAs, CHAZOP and EHAZOP. Reliabilty analysis som Fault Tree Analysis (FTA), Reliability Block Diagram (RBD) and RAM services. Vi erbjuder även tjänster inom asset integrity, design review genom FMEA, Hazid eller Hazop

 

 

 

 

 

 

VTS AB Member of Highest credability at UC 2017 We assist to deliver since 2005

Södra Hamnvägen 44 SIMSA Högsta kreditbetyg hos UC 2017

115 41 Stockholm IIMS

Sweden

+46 8 14 16 29

info@vedsmand.se

reg 556695-5588