Säkerhets organisationer

Säkerhets organisationer

 

Planer

Skapar säkerhets planer, åtgärds planer och evakuerings planer. Assisterar i design av säkerhets organisationer.

 • Risk analyser
 • Design
 • Genomlysningar
 • Audit
 • Träning

 

Träning

Träning av besättningar och organisationer, skapar nya säkerhets organisationer.

 • Analyser
 • Träning
 • Ny organisation
 • Matriser

 

 

Drift

Leder drift av säkerhets organisationer

 • Schemaläggning
 • Organisation
 • Praktisk och teoretisk träning av personal

 

 

 

VTS AB A member of the VTS group In accordance with

Lövängsvägen 97 VTS IMCA, IMO, MLC, DNV/GL standards

187 30 Täby Vsailing

Sweden Matbåten

+46 730 64 39 39

info@vedsmand.se

reg 556695-5588