Säkerhets organisationer

Säkerhets organisationer

 

Planer

Skapar säkerhets planer, åtgärds planer och evakuerings planer. Assisterar i design av säkerhets organisationer.

 • Risk analyser
 • Design
 • Genomlysningar
 • Audit
 • Träning

 

Träning

Träning av besättningar och organisationer, skapar nya säkerhets organisationer.

 • Analyser
 • Träning
 • Ny organisation
 • Matriser

 

 

Drift

Leder drift av säkerhets organisationer

 • Schemaläggning
 • Organisation
 • Praktisk och teoretisk träning av personal

 

 

 

VTS AB Member of Highest credability at UC 2017 We assist to deliver since 2005

Södra Hamnvägen 44 SIMSA Högsta kreditbetyg hos UC 2017

115 41 Stockholm IIMS

Sweden

+46 8 14 16 29

info@vedsmand.se

reg 556695-5588