Strategier

Strategier

 

Genom VTS egna unika program IDioMM har vi utvecklat strategier tillsammans med kunder som syftar till att förbättra resultatet. Med vår modell kvalitetssäkrar vi att strategierna styr mot rätt mål och att målen är relevanta samt att rätt aktiviteter är kopplade till att nå målen och kan följas upp.

 

Under strategiarbetet är det lika viktigt att definiera behoven som att definiera exit ; när ett arbete tar sin början och när det avslutas.

 

Genom IDioMM skapar vi:

  • Behovsanalyser
  • Gemensamma målbilder
  • Aktivitetsplaner
  • Exit strategier

 

Vi vet att det fungerar, vi är så bekväma i vårt system att vi arbetar efter "no cure no pay". Vi tar risken och kunden tar vinsten. Vi är lika måna om att nå resultatet som kunden.

VTS AB A member of the VTS group In accordance with

Lövängsvägen 97 VTS IMCA, IMO, MLC, DNV/GL standards

187 30 Täby Vsailing

Sweden Matbåten

+46 730 64 39 39

info@vedsmand.se

reg 556695-5588