Strategier

Strategier

 

Genom VTS egna unika program IDioMM har vi utvecklat strategier tillsammans med kunder som syftar till att förbättra resultatet. Med vår modell kvalitetssäkrar vi att strategierna styr mot rätt mål och att målen är relevanta samt att rätt aktiviteter är kopplade till att nå målen och kan följas upp.

 

Under strategiarbetet är det lika viktigt att definiera behoven som att definiera exit ; när ett arbete tar sin början och när det avslutas.

 

Genom IDioMM skapar vi:

  • Behovsanalyser
  • Gemensamma målbilder
  • Aktivitetsplaner
  • Exit strategier

 

Vi vet att det fungerar, vi är så bekväma i vårt system att vi arbetar efter "no cure no pay". Vi tar risken och kunden tar vinsten. Vi är lika måna om att nå resultatet som kunden.

VTS AB Member of Highest credability at UC 2017 We assist to deliver since 2005

Södra Hamnvägen 44 SIMSA Högsta kreditbetyg hos UC 2017

115 41 Stockholm IIMS

Sweden

+46 8 14 16 29

info@vedsmand.se

reg 556695-5588