Garantibesiktning

Garantibesiktning

 

VTS utför garantibesiktningar på last inom alla transportslag i hela Sverige. Vi följer våra uppdragsgivares riktlinjer för omfattningen av uppdraget.

 

Det innebär att vi gör garantibesiktning hela vägen från fabrik till slutkund och allt där emellan.

 

Vi ser under vår garantibesiktning till att vår uppdragsgivares instruktioner och regler följs samt att alla lagar och regelverk är uppfyllda under operationen.

 

Vår garantibesiktning ger vår uppdragsgivare möjlighet att förutom minimera skador också tillskriva andra parter vid upptäckt av skada.

 

 

 

 

VTS AB Member of Highest credability at UC 2017 We assist to deliver since 2005

Södra Hamnvägen 44 SIMSA Högsta kreditbetyg hos UC 2017

115 41 Stockholm IIMS

Sweden

+46 8 14 16 29

info@vedsmand.se

reg 556695-5588