Varför välja VTS

Att välja VTS är att välja kunskap

 

VTS är ett mål och resultatinriktat företag. Vi ser alltid till att ha den högsta tillgängliga kompetensen på plats i alla lägen. Vi tummar aldrig på kvaliteten. Alla våra medarbetare är utbildade i sitt område och följer alltid nationella och internationella regelverk. Vi är förtrogna att arbeta i en internationell miljö samt tillsammans med både privata organisationer och myndigheter. Genom att inte tillhöra någon branschorganisation är vi helt opartiska i våra analayser och arbeten. Vi har ingen egen vinning i att förespråka olika alternativ. Vi ser däremot till att alla fakta är kvalitetssäkrade.

 

Våra uppdragsgivare tar beslut om miljardinvesteringar, oavsett om det är infrastruktur eller operativ verksamhet. Våra underlag ligger som en del i dessa beslutsunderlag och vikten av att ge ett konpetent stöd i detta är en självklarhet.

 

Vi hävdar att VTS "developing marine management", vi gör det för att vi kan-vill-vågar.

 

Att välja VTS är att välja kunskap.

VTS AB A member of the VTS group In accordance with

Lövängsvägen 97 VTS IMCA, IMO, MLC, DNV/GL standards

187 30 Täby Vsailing

Sweden Matbåten

+46 730 64 39 39

info@vedsmand.se

reg 556695-5588