Svenska

VTS


Besiktningar


VTS utför besiktningar i hela Sverige på last och transportmedel både periodisk besiktning, inför köp och skadebesiktningar. VTS anlitas av transportörer, transportköpare, lastägare och försäkringsbolag.


Skadebesiktning


Båtbesiktning


Inspektion lyftutrustning


Garantibesiktning


Lastbesiktning


Årlig besiktning färdskrivare/VDR