Marin drift

Marin drift


Fartygshantering

Assisterar i alla förekommande uppdrag gällande fartygs hantering som DP (dynamic positioning), fartygs karakteristika (manöver, data etc). Stabiltets och/eller last operationer inklusive draft surveys, last beräkningar och supercargo. Ger komplexa lösningar för fartygs hantering inom sjöfart och offshore.


Risk analyser

Genomlysningar

Planering

Drift


Simuleringar

Analyserar och genomlyser drift, bemanning och träning inom marina sektorn i "full mission" simulatorer.


Test av nya eller ombyggnation av farleder

Test av nya eller ombyggnation av hamnar

Test av nya eller ombyggnation av fartyg

Human factor träning (BRM, CRM, MRM)