Lastbesiktningar

Lastbesiktning Cargo surveys


VTS utför lastbesiktningar i hela Sverige. Vi besiktigar inkommande och utgående last samt även under lastning/lossning.


I lastbesiktning ingår även analyser av varor och vi samarbetar med flera analysorganisationer för olika typer av laboratorieprover


Genom vår lastbesiktning kan vår uppdragsgivare garanteras varans kvalitet vid mottagande eller då den ska sändas.


For English press here


                 VTS AB                                          Member of                            Highest credability at UC 2017                           We assist to deliver since 2005                 

         Södra Hamnvägen 44                                SIMSA                               Högsta kreditbetyg hos UC 2017

         115 41 Stockholm                                      IIMS 

         Sweden                                                                                                           

         +46 8 14 16 29

         info@vedsmand.se

         reg 556695-5588