Marin infrastruktur

Infrastruktur


VTS leder komplexa infrastrukturprojekt såsom nya hamnar, ombyggnation av hamnar, nya farleder eller ombyggnation av farleder. Vi kan assistera i större infrastrukturprojekt där andra trafikslag är inblandade och där marin infrastruktur samt sjöfart ingår.


Med en ökad belastning på landbaserad infrastruktur har ett behov av nya och innovativa metoder och lösningar uppstått. Att använda sjövägen för att transportera gods och passagerare är en lösning. Med det nya EU regelverket för inre vattenvägar på väg att implementeras i Sverige finns nya vägar för transporter till sjöss.


VTS kan med sin kunskap utföra analyser inom sjöfartsprojekt såsom ekonomi, rutter, farleds, hamn och fartygs design.


VTS utför tester av nya hamnar, farleder och fartyg i s.k. "full mission" simulatorer tlsammans med den högsta tillgängliga kompetensen som infrastruktur ingenjörer, Befälhavare, lotsar och operatörer.