Garantibesiktning

Garantibesiktning


VTS utför garantibesiktningar på last inom alla transportslag i hela Sverige. Vi följer våra uppdragsgivares riktlinjer för omfattningen av uppdraget.


Det innebär att vi gör garantibesiktning hela vägen från fabrik till slutkund och allt där emellan.


Vi ser under vår garantibesiktning till att vår uppdragsgivares instruktioner och regler följs samt att alla lagar och regelverk är uppfyllda under operationen.


Vår garantibesiktning ger vår uppdragsgivare möjlighet att förutom minimera skador också tillskriva andra parter vid upptäckt av skada.