Garantibesiktning

Garantibesiktning


VTS utför garantibesiktningar på last inom alla transportslag i hela Sverige. Vi följer våra uppdragsgivares riktlinjer för omfattningen av uppdraget.


Det innebär att vi gör garantibesiktning hela vägen från fabrik till slutkund och allt där emellan.


Vi ser under vår garantibesiktning till att vår uppdragsgivares instruktioner och regler följs samt att alla lagar och regelverk är uppfyllda under operationen.


Vår garantibesiktning ger vår uppdragsgivare möjlighet att förutom minimera skador också tillskriva andra parter vid upptäckt av skada.

                 VTS AB                                          Member of                            Highest credability at UC 2017                           We assist to deliver since 2005                 

         Södra Hamnvägen 44                                SIMSA                               Högsta kreditbetyg hos UC 2017

         115 41 Stockholm                                      IIMS 

         Sweden                                                                                                           

         +46 8 14 16 29

         info@vedsmand.se

         reg 556695-5588