Inspektion lyftutrustning

Inspektion lyftredskap


VTS utför inspektioner och kontroll av lyftutrustning i enlighet med Arbetsmiljöverket AFS2006:6


Vi besiktigar alla typer av lyftredskap som:

-Sling

-Kätting

-Wire

-Taljor

-Telfrar/traverser

-Krokar

-Fallskydd


Efter avslutad inspektion erhålls certifikat på varje besiktigad utrustning.