Skadebesiktning

Skadebesiktning / damage surveys


VTS är ett oberoende survey företag som utför skadebesiktning på last och transportmedel i hela Sverige. Med kontor och filialer i Stockholm, Oslo, Umeå samt Halmstad når vi hela landet snabbt och effektivt.


Som oberoende garanterar vi att utföra våra uppdrag opartiskt och professionellt. Vi åtar oss bara uppdrag där vi kan garantera kompetens inom området.


Vi är medlemmar i SIMSA samt IIMS och följer IMCA standard.


Företaget är kvalitetssäkrat enligt ISO9001.