Risk assesment

Risk analyser


VTS har bred erfarenhet rörande risk bedmöningar i offshore och sjöfarts området. Med etablerade metoder i enlighet med IMCA och IMO standard erbjuder VTS ett brett utbud av tjänster inklusive SIL. Alla uppdrag utförs i enlighet med  IEC 61508, IEC 61511 and OLF 070 guideline for projects in the Norwegian continental shelf (NCS).


Risk analyser

IMCA/CMID audit

DP & FMEA audit

FMECA audit

DPFMEA Dynamic Positioning Failure Mode Effect Analysis

OCIMF/OVID audit

FMEA Failure mode effect analyser

Underhåll och system genomgång

Dynamic Positioning Operational Management Audit, DPOMA


Tillsammans med sina partner erbjuder VTS vidare risk analyser som PHA workshop, Layers of Protection Analysis, FMECAs, CHAZOP and EHAZOP. Reliabilty analysis som Fault Tree Analysis (FTA), Reliability Block Diagram (RBD) and RAM services. Vi erbjuder även tjänster inom asset integrity, design review genom FMEA, Hazid eller Hazop