Vad gör vi

VTS utför besiktningar och audits åt både företag och privatpersoner.


Vi kvalitetssäkrar lastning och lossningsoperationer i hamnar, flygplatser, kombiterminaler samt direkt från företagens lokaler.


Vi utför även båtbesiktningar på både mindre och större båtar, både privata båtar och kommersiella fartyg.


Skulle olyckan vara framme utför vi även skadebesiktningar