Besiktning VDR/Färdskrivare

Årlig besiktning avd VDR/Färdskrivare i hela Sverige


VTS utför årlig besiktning av VDR på fartyg samt färdskrivare på lastbilar. Vår ambition är att under 2016 bli ackrediterade av Swedac samt alla ledande klassificeringssällskap.


Vi utför även årlig besiktning av färdskrivare för lastbil och andra fordon.


VTS utför annual safety audit (ASA) och vår ambition är att bli ackrediterade av Transportstyrelsen för att utföra årlig besiktning av GMDSS radioutrustning.


Utan att tumma på kvalitet och säkerhet ska VTS erbjuda den mest prisvärdiga tjänsten och VTS ambition är att bli ledande i Sverige inom oberoende besiktningar och audits för VDR, färdskrivare samt GMDSS radioutrustning.
                 VTS AB                                          Member of                            Highest credability at UC 2017                           We assist to deliver since 2005                 

         Södra Hamnvägen 44                                SIMSA                               Högsta kreditbetyg hos UC 2017

         115 41 Stockholm                                      IIMS 

         Sweden                                                                                                           

         +46 8 14 16 29

         info@vedsmand.se

         reg 556695-5588