Säkerhets organisationer

Säkerhets organisationer


Planer

Skapar säkerhets planer, åtgärds planer och evakuerings planer. Assisterar i design av säkerhets organisationer.

Risk analyser

Design

Genomlysningar

Audit

Träning


Träning

Träning av besättningar och organisationer, skapar nya säkerhets organisationer.

Analyser

Träning

Ny organisation

MatriserDrift

Leder drift av säkerhets organisationer

Schemaläggning

Organisation

Praktisk och teoretisk träning av personal
                 VTS AB                                          Member of                            Highest credability at UC 2017                           We assist to deliver since 2005                 

         Södra Hamnvägen 44                                SIMSA                               Högsta kreditbetyg hos UC 2017

         115 41 Stockholm                                      IIMS 

         Sweden                                                                                                           

         +46 8 14 16 29

         info@vedsmand.se

         reg 556695-5588