Strategier

Strategier


Genom VTS egna unika program IDioMM har vi utvecklat strategier tillsammans med kunder som syftar till att förbättra resultatet. Med vår modell kvalitetssäkrar vi att strategierna styr mot rätt mål och att målen är relevanta samt att rätt aktiviteter är kopplade till att nå målen och kan följas upp.


Under strategiarbetet är det lika viktigt att definiera behoven som att definiera exit ; när ett arbete tar sin början och när det avslutas.


Genom IDioMM skapar vi:

Behovsanalyser

Gemensamma målbilder

Aktivitetsplaner

Exit strategier


Vi vet att det fungerar, vi är så bekväma i vårt system att vi arbetar efter "no cure no pay". Vi tar risken och kunden tar vinsten. Vi är lika måna om att nå resultatet som kunden.

                 VTS AB                                          Member of                            Highest credability at UC 2017                           We assist to deliver since 2005                 

         Södra Hamnvägen 44                                SIMSA                               Högsta kreditbetyg hos UC 2017

         115 41 Stockholm                                      IIMS 

         Sweden                                                                                                           

         +46 8 14 16 29

         info@vedsmand.se

         reg 556695-5588